Historiske billeder

Der vises her en række billeder af Antico Frantoio d'Oro fra før ombygningen.
Billederne viser at vi ved ombygningen har været tro mod de oprindelige bygninger - selvom der er sket store forandringer.

Billeder fra 2019 - hvor familen boede på Antico

Scannede billeder fra 1991

Scannede billeder fra 1992