Venteliste

Venteliste

Når alle andele er solgt, oprettes en venteliste.
For usolgte andele se www.andelshotellet.dk

Betingelse for optagelse på ventelisten
Der er fortsat andele der endnu ikke er solgt.
Authentic Residence-3 ApS (Projektmager/Auth 3) gør fortsat en stor indsats for at få dem solgt, ved annoncering, afholdelse af informationsmøder og tilbud om besigtigelsesrejser.
Indtil alle andele er solgt er det en betingelse for at blive optaget på Antico Frantoios venteliste, at man ikke allerede er i Auth 3’s portefølje over mulige kunder til Antico Frantoio. (Vedtaget af bestyrelsen 15.02.2023).

Ved en anmodning om at blive optaget på ventelisten vil vi derfor spørge Auth 3 om navnene allerede er i Auth 3’s portefølje.

Procedure omkring ventelisten
For at få mulighed for at købe en andel i Antico Frantoio d’Oro, skal man skrive sig på ventelisten, det gør man ved at skrive til kontakt@antico-frantoio.dk

Det koster 500 kr at blive skrevet op på ventelisten, dette gebyr dækker opskrivningsåret og det efterfølgende år. 

Hvis man efter denne periode stadig ønsker at stå på ventelisten, vil der blive opkrævet et fornyelsesgebyr på kr. 250.

Gebyret indbetales på andelsforeningens konto 1684 3231649521, med angivelse af navn og email.

Når en andel bliver sat til salg vil den først blive tilbudt til andelshavere i Andelsforeningen Antico Frantoio d’Oro.

Hvis der ikke er købere blandt andelshaverne, bliver andelen tilbudt til ventelisten. Hvis flere fra ventelisten ønsker at købe den udbudte andel, trækkes der lod for at finde en køber.

Hvis du ønsker yderligere information om ventelisten, skriv til: kontakt@antico-frantoio.dk