Generalforsamlingerne

Her er indkaldelser, forslag og referater fra de afholdte generalforsamlinger.

Her er også regnskaber og budgetter, som også kan set under menupunktet: Regskab og budget.

De ældste ligger nederst på siden.

Bestyrelsen valgt 2024

Anne Pilegaard mangler på billedet.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling blev afholdt søndag d. 17. marts 2024 kl. 11:00, Kulturøen - Havnegade 6, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamlingen søndag d. 17. marts 2024
Indkaldelse af generalforsamling 17.03.2023 - udsendt d. 02.02.2024
Bestyrelsens beretning 2024
Revideret årsregnskab 2023 og budget 2024-2025 - (Opkrævning af 1.000 kr pr andel pr måned fra 01.01.2024)
Forbrugsregnskab 2023

Forslag fra andelshavere 2024:

1. Booking af mere end én lejlighed i samme uge
2. Betaling for rengøring
3. Rengøring af lejligheder
4. Pris på værelser
5. Indkøb af kurve

Fuldmagter til generalforsamlingen 2024

Der var forud for generalforsamlingen afgivet 16 fuldmagter på hjemmesiden til bestyrelsen eller andre andelshavere.

Bestyrelsen valgt 2023

Anne Pilegaard og Carlos Ibánez mangler på billedet.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling blev afholdt søndag d. 19. marts 2023 kl. 11:00, Kulturøen - Havnegade 6, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamlingen søndag d. 19.marts 2023
Indkaldelse af generalforsamling 19.03.2023 - udsendt 19. februar 2023
Bestyrelsens beretning 2023
Revideret årsregnskab 2022 og budget 2023-2024 (Opkrævning af 900 kr pr andel pr måned fra 01.07.2023)
Forbrugsregnskab (Forslag om a´conto opkrævning af forbrugsudgift på 450 kr pr andel pr måned fra 01.07.2023)

Forslag fra bestyrelsen 2023:
Forhøjelse af værdien af indskudet  

Vedtægtsændringer

Forslag fra andelshavere 2023:
Forslag om bookning i 3 ugers blokke

Bestyrelsen valgt 2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling blev afholdt søndag d. 24. april 2022 kl. 11:00, Kulturøen - Havnegade 6, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamlingen søndag d. 24. april 2022
Indkaldelse af 8.4.2022
Bestyrelsens beretning 2022
Årsregnskab 2021 og budget 2022-2023
Årsregnskab 2021 underskrevet
Forbrugsregnskab

Forslag fra bestyrelsen 2022:
Vedtægtsændringer
Indkøb af en ekstra opbevaringskasse pr. andelshaver ved engangsopkrævning på 400 kr. pr. andel.
Forslag fra bestyrelsen 2022:
Udvidelse af parkeringsarealet 
Etablering af 2 x 22 kW ladestandere til el-biler

Nyt depotrum til opbevaring
Nedsættelse af arbejdsgruppe til optimering af energiforsyning.
Notat fra energigruppe

Generalforsamling 2020 og 2019

Der blev ikke afholdt generalforsamling i 2020 på grund af Corona nedlukning.

Fra den stiftende generalforsamlingen i 2019 foreligger referat og de vedtagne vedtægter.

Referat af  Ekstraordinær Generalforsamling 6.12.2019 (tilretning af vedtægter pga stavefejl)