Book lejlighed

På bookingportalen booker du lejligheder, ser dine bookninger m.m.

På bookingportalen kan man:

  • Se hvor mange bookingpoints man har
  • Se hvor mange bookingpoints de enkelte lejligheder koster i givne perioder (høj-, mellem- og lavsæson)
  • Se hvilke lejligheder der er ledige, og hvem der har booket i de andre lejligheder
  • Book den ønskede lejlighed i den ønskede periode, hvis den er ledig
  • Du kan også booke lejligheder i Bolnuevo-Mazarrón

I kan finde ind på siden ved at klikke her: Booking portalen

Hvis du har udfordringer med at logge på - find den mail du har modtaget med vejledning, brugernavn og adgangskode til bookingsystemet (det er ikke samme login, som til hjemmesiden). 
Du kan også få hjælp hos Lars på: booking@antico-frantoio.dk

Vejledning til Bookingsystemet (opdateres løbende)

Forbered dit ophold

Når du skal til Oro skal du senest mandag før din ankomst udfylde det skema som I finder under "mine bookinger", "rediger booking". Det kan ikke redigeres senere.
I kan med fordel udfylde skemaet, allerede når I har besluttet jer for at bruge bookingen, så glemmer I ikke at gøre det senere.

Informationerne er både en hjælp til bedst mulig planlægning af rengøring, men danner også grundlag for, at der kan sættes navneskilte udenfor døren.
Hvis I har gæster med - eller låner lejligheden ud til familie og venner er det også vigtigt at få navnene noteret. Hvis gæsterne ønsker at kunne logge ind og låne udstyr, godkendes de som "gæster" på baggrund af de informationer der er i bookingsystemet m.h.t.navn og ankomstdato.

12-ugers reglen


Hvis I ikke skal anvende en booket lejlighed skal I afmelde den senest 12 uger før ugen begynder. Dette for at give andre andelshavere en reel mulighed for at booke ugen i stedet for jer og planlægge rejse og ferie.

Hvis I ikke afmelder en uge senest 12 uger før, vil den koste point og senere beregning af forbrug.
Har I ikke afmeldt ugen, går vi ud fra, at I skal bruge den og vores vært vil om tirsdagen modtage en mail fra bookingsystemet om, at I kommer om lørdagen (eller den dag I nu har markeret i bookingsystemet), og hun vil gøre lejligheden klar til jer.

Pointsystemet

Hver andelshaver får årligt tildelt 210 point.
De enkelt uger har forskellig pointværdi i forhold til om det er lav-, mellem-, højsæson.
Ugerne i lejlighederne har også forskellig "pris" - udregnet efter hvor mange andelshavere der er i den enkelte lejlighed.
I en lejlighed med f.eks. 8 andelshavere kan årets 52 uger give mellem 6 og 7 uger pr. andelshaver.
I en lejlighed med f.eks. 5 andelshavere kan årets 52 uger give næsten 10 uger pr. andelshaver.

Der er her en oversigt over lav-, mellem og højsæson.

Hvert år laves en fordeling af ugerne, hvor der "matematisk" er lavet en fordeling af ferieuger til den enkelte andelshaver. På den måde er alle tildelt ferieuger (som udgangspunkt) i 2 ugers blokke.
Hvis man ønsker lejligheder på andre tidspunkter kan man fravælge sine tildelte uger - og derved få sine point til rådighed, så man kan "købe" en anden uge i den samme eller en anden lejlighed.

Det er en rigtig god ide, hvis I i så god tid som muligt afmelder alle de uger, I ikke skal bruge.
Det er på den måde, der kommer plads i bookingsystemet, så så mange som muligt kan få deres ferieønsker opfyldt.

Her kan I finde rulleplan for 2023 og frem efter

Hvordan administrerer jeg mine uger i bookingsystemet.

Hvordan får jeg overblik over hvilke uger der er frie og til at få fat i? – og hvordan kommer jeg af med en uge, som jeg ikke ønsker at bruge?

Jeg vil gerne af med en uge:

Når man som andelshaver ikke kan/vil bruge en uge, som man har fået tildelt, er det muligt at gøre opmærksom på, at man ikke ønsker at bruge denne uge. Dette kan gøres i ønskebrønden helst så tidligt som muligt.

Ugen kan også ”frigives”. Dette skal gøres senest 12 uger før ugen oprinder. Hvis ikke man får frigivet i rette tid, kommer man til at betale for forbrug af el og varme, selv om man ikke benytter lejligheden.

Man kan, - hvis man er heldig, - sælge ugen til en anden andelshaver efter 12 ugers fristen er indtruffet. Man kan internt lave en aftale med køberen af ugen, om hvem der skal betale for forbruget i denne uge.

Jeg ønsker en bestemt uge:

Hvis man gerne vil have fat i en bestemt uge, kan man gøre flg.:

Bestyrelsen anbefaler at man skal være opmærksom på, at ugen bliver frigivet i det øjeblik, man klikker på ”Frigiv uge” i bookingsystemet. Dvs. at en anden andelshaver kan booke ugen sekundet efter at man har frigivet ugen.

Mailen om frigivne uger kommer lidt over midnat, dvs. 1 gang dagligt – (Det er en opsamlingsmail). Derfor kan nogle af ugerne i mailen allerede være blevet genbooket ved modtagelsen af mailen.

Hvis det er meget vigtigt for én at få en bestemt uge, og man forgæves har prøvet at booke en frigivet uge efter modtagelse af mailen og ”Frigivne uger”, kan man gøre følgende:

Man kan hver dag holde nøje øje med hvilke uger, der er frie i bookingsystemet under ”Ledige uger”.

For at minimere besværet med at finde en bestemt uge i bookingsystemet, som man gerne vil booke, kan man lægge sit ønske i ønskebrønden. Derved gør man opmærksom på sit ønske om køb eller salg af en uge.

Af hensyn til fællesskabet, bør man bruge ønskebrønden, da alle andelshavere har adgang til den. Der er nogle andelshavere, som ikke har Facebook.

Vi får alle tildelt uger i både høj- mellem- og lavsæson. Bestyrelsen gør opmærksom på at man skal være opmærksom på, at der er mange uger til rådighed, så snart vi er udenfor højsæsonen, fordi mange frigiver deres uger, som ikke ligger i højsæsonen.

Derfor er der i januar, februar, marts, oktober, november og december mange ledige lejligheder. I disse måneder, udenfor høj- og mellem sæsonen - er det muligt at booke mere end en lejlighed i samme uge uden problemer.

Vis hensyn til de andre andelshavere, når du ønsker at frigive en uge.

Bestyrelsen appellerer til at alle andelshavere, - inden man frigiver sin uge, ser efter i ønskebrønden, om der er en andelshaver, som ønsker netop den uge, som man selv ønsker at frigive. Kontakt da omtalte andelshaver.