Ønskebrønden

Hvert år får hver andelshaver tildelt 210 point. De point bruges på de uger der fordeles andelshaverne, så alle får tildelt uger i høj-, mellem- og lavsæsonen ved hjælp af en algoritme, som fordeler ugerne retfærdigt.

Derfor er det ikke sikkert at alle får deres ønsker opfyldt mht. ferieplanlægning.
For at hjælpe med at kommunikere ønsker mellem andelshaverne indbyrdes, har vi etableret "Ønskebrønden".
Her kan I kan skrive ønsker om lejligheder i specifikke uger, sætte point til salg eller jeres ønske om at købe point.

Ønskebrønden opdelt i kalenderår.

Hvad kan du i ønskebrønden?

Ønsk en lejlighed
Man kan have et ønske om en eller flere specifikke uger, fordi tidspunktet passer bedre end det man er tildelt, eller fordi man ønsker at have familie eller venner med i en ekstra lejlighed. Man kan så søge efter en ledig lejlighed i bookingsystemet.

Hvis man ikke umiddelbart finder den ønskede lejlighed, kan man lægge sit ønske i ønskebrønden – og håbe at de andelshavere, der frigiver lejligheder, kigger i ønskebrønden inden de frigiver lejligheden og kontakter dig.

Byt lejlighed
Hvis du har fået tildelt en lejlighed i en eller flere specifikke uger (i en ellers attraktiv periode, f.eks. sommerferien) som ikke passer ind i din planlægning, og ønske en lejlighed på et andet tidspunkt kan du skrive dit ønske om at bytte i ønskebrønden.

12-ugers reglen
Hvis du frigiver en lejlighed senere end 12 uger før feriestart, og den den derfor står ledig, bruger du dine point og du betaler for forbrug i perioden. Du kan slå disse uger op i ønskebrønden under "Frigivne uger" og håbe at en anden andelshaver vil booke ugerne, så slipper du "gratis"

Køb af point
Når lejlighederne er fordelt, er alle (eller næsten alle) dine point brugt. Hvis du ønsker en ekstra lejlighed eller en lejlighed der ”koster” flere point end den du evt. frigiver, har du brug for at købe point. Hvert point koster 60 kr.
I ønskebrønden kan du skrive at du ønsker at købe et bestemt antal point – og den/de der vil sælge point kan kontakte dig.

Salg af point
Ikke alle andelshavere bruger alle deres point – og vil derfor gerne sælge dem.
I ønskebrønden kan du skrive at du ønsker at sælge et bestemt antal point – og den/de der vil købe point kan kontakte dig.

Se Ønskebrønden

For at se hvad der er i ønskebrønden skal du vælge ønskebrønden for det pågældende år.
Her skal du under billedet af kontaktpersonen (nederst til højre) trykke på "Deltagere".
Her kan du se, hvad der er i ønskebrønden, og skrive til de andelshavere der har noget liggende.

Læg noget i Ønskebrønden

For at lægge noget i ønskebrønden skal du vælge ønskebrønden for det pågældende år.
Så skal du trykke på "Tilmeld" og registrere det du vil lægge i ønskebrønden:
  • Hvilke uger ønsker du
  • Uger frigivet mindre end 12 uger før feriestart
  • Point til slag
  • Point købes

Derefter trykker du på på den grønne knap "Tilmeld".
Du modtager derefter en kvittering på din tilmelding til ønskebrønden.

Hold ønskebrønden opdateret

Når du har fået dit ønske opfyldt - eller det ikke længere er aktuelt - skal du opdatere dit ønske.
Vælg ønskebrønden for det pågældende år.
Så skal du trykke på "Ændre tilmelding".
Du retter derefter det du har i ønskebrønden. F.eks. nedskriver dine point til slg fra 8 til 4.
Derefter skal du trykke på "Opdatér tilmelding".
Hvis du vil fjerne alt skal du trykke på "Afmeld"