Skodder

Skodder for vinduerne

Om sommeren, når det er varmt, holdes temperaturen nede ved at holde vinduer, døre og skodder
lukkede - træk eventuelle gardiner for. - Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan/må aircondition tændes.
Det er vigtigt at skodderne er lukkede, når det blæser og regner kraftigt!
Hvis du/I forlader lejligheden i flere dage skal alle lejlighedens skodder være lukkede.